ท็อป เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น

ภารกิจเฉพาะเครื่อง UAV ของเรา:

- งานป้องกันภัยและกรณีฉุกเฉิน

- งานตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐาน

- งานบังคับใช้กฏหมาย

- งานทางทหาร

- งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

- งานด้านการเกษตร

- งานด้านอสังหาริมทรัพย์

- งานด้านการผลิตภาพยนตร์

 

 

กลุ่มบริษัท TOP Engineering ประกอบด้วย บริษัท ท๊อป เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ บริษัท ท็อป เอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ป จำกัดด้ก่อตั้งในปี 2553 ด้วยภารกิจเริ่มต้น ในการทำลำตัวขึ้นการทำตัวเครื่องบิน (Air frame) ของเครื่องบินไร้คนขับ ขนาด 8 เมตร ให้กับ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (DTI) หลังจากนั้น บริษัทได้เล็งเห็นโอกาสในการพัฒนาต่อยอดให้เกิดอากาศ ยานไร้คนขับ เพื่อใช้ในกิจการที่จะเป็นประโยชน์ต่อภารกิจป้องกันประเทศและภารกิจของทางราชการ

กลุ่มบริษัท TOP Engineering เป็นบริษัทสัญชาติไทย ที่ก่อตั้งขึ้นโดยรวบรวมผู้เชี่ยวชาญ ด้านการบินเครื่องบินขนาดเล็ก ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบอากาศยานไร้คนขับ ทั้งด้านปีกนิ่ง และเครื่องบินไร้คนขับชนิดขึ้นลงทางดิ่ง โดยแบ่งออกเป็น 2 บริษัทคือ บริษัท ท็อป เอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ป จำกัด เป็นโรงงานผลิต ออกแบบ และวิจัย เครื่องบิน UAV ทั้งระบบหลักและระบบรอง ในหลายๆ แพลตฟอร์มของเครื่อง UAV และการผลิตเฉพาะส่วนลำตัวเครื่อง โดยมี บริษัท ท๊อป เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด รับผิดชอบทางด้านการตลาดและการเงินทั้งหมด

กลุ่มบริษัท TOP Engineering ได้เล็งเห็นความสำคัญ ของการนำอากาศยานไร้คนขับ มาเพื่อภารกิจทางการทหารและหน่วยงานต่างๆเช่น การเฝ้าตรวจการค้นหา ตลอดทั้งการถ่ายภาพทางอากาศ เพื่อการทำแผนที่ การทำรูปแบบภูมิประเทศ เพื่อภารกิจทางการทหาร การสำรวจพื้นที่ที่เข้าถึงยากลำบาก หรือพื้นที่ขนาดใหญ่

ด้วยการเล็งเห็นเป้าประสงค์ในการอากาศยานไร้คนขับทั้งแบบปีกนิ่งและแบบปีกหมุน ทำให้บริษัทฯมีทิศทางที่ชัดเจนในการกำหนดภารกิจในการพัฒนา อากาศยานไร้คนขับ โดบได้รับการสนับสนุนจากกองทัพเรือ และหน่วยงานทางทหารต่าง ที่ต้องตอบโจทย์ของภารกิจต่างๆ ได้โดยอากาศยานไร้คนขับดังกล่าวต้อง

•  มีความสามารถในการขึ้นลงในพื้นที่จำกัด ไม่ต้องการสนามบินโดยเฉพาะการขึ้น-ลงในป่าลึก หรือบนเรือในทะเล

•  อากาศยานต้องสามารถเดินทางไปปฎิบัติภารกิจได้ในระยะไกลและเป็นเวลายาวนาน

•  ต้องสามารถทำความเร็วในการบิน เพื่อถึงเป้าหมายได้โดยเร็ว และต้องสามารถบินกำหนดภารกิจการบินได้แบบอัตโนมัติและแบบควบคุมได้ด้วย

ด้วยวิสัยทัศน์ดังกล่าวข้างต้น กลุ่มบริษัท TOP Engineering จึงได้พัฒนาอากาศยานไร้คนขับ ที่เป็นชนิดปีกนิ่ง (Fixed wing) และสามารถขึ้นลงทางดิ่งได้โดยใช้ชื่อว่า Falcon-V โดยพัฒนาจากเครื่องบินแบบขนาดเล็ก ปีก 1 เมตร, 2 เมตร, 2.50 เมตรและ 3 เมตร ตามลำดับ จนเป็นเครื่องลำจริงที่มีขนาดปีก 3 เมตร และสามารถต่อปีกเป็น 4.5 เมตรได้

วิสัยทัศน์

เราเชื่อมั่นว่า เครื่องอากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle - UAV) จะเป็นทางออกของวิธีแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับอนาคตของภารกิจการบินที่ต้องทดแทนนักบินระดับมืออาชีพ เช่น การบินสำรวจพื้นที่อันตราย การบินตรวจการณ์รักษาความปลอดภัย การสำรวจทางวิทยาศาสตร์ การบินค้นหาและกู้ภัย เป็นต้น

พันธกิจ

มุ่งสู่การเป็นผู้ผลิตเครื่องอากาศยานไร้คนขับ UAV ที่ดีที่สุด มุ่งพัฒนาใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและวัสดุที่ดี ในราคาที่เหมาะสมที่สุดให้กับลูกค้าของเรา

เป้าประสงค์

ประสบความสำเร็จการออกแบบและผลิตเครื่องอากาศยานไร้คนขับ UAV ที่มีคุณสมบัติมาตรฐานอุตสาหกรรม ด้วยการออกแบบขั้นสูง เช่น ครีบแพนหางคู่แนวตั้งขนาดใหญ่ เครื่องยนต์ใบพัดขึ้นลงทางดิ่งสี่ชุด และเครื่องยนต์ใบพัดขับด้านท้ายเครื่อง และใช้วัสดุที่ทันสมัยเช่นคาร์บอนไฟเบอร์ มีวัตถุประสงค์หลักที่จะออกแบบเพื่อให้เหมาะกับความต้องการของภารกิจที่ได้รับ ด้วยความเป็นมืออาชีพ

ผลิตภัณฑ์

บริษัท เป็นผู้ผลิตเครื่องอากาศยานไร้คนขับ UAV และอุปกรณ์ประกอบที่เกี่ยวข้อง การฝึกอบรมผู้ใช้งาน และจัดหาอุปกรณ์เสริมที่จะสนับสนุนระบบการบินตามความต้องการของลูกค้า

ภารกิจเฉพาะเครื่องอากาศยานไร้คนขับ UAV ของเรา:

- งานป้องกันภัยและกรณีฉุกเฉิน

- งานตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐาน

- งานบังคับใช้กฏหมาย

- งานทางทหาร

- งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

- งานด้านการเกษตร

- งานด้านอสังหาริมทรัพย์

- งานด้านการผลิตภาพยนตร์


ภาพภายในโรงงานเวิร์กชอป (workshop) ที่จังหวัดชัยนาท

 

 

Free web counters

สงวนลิขสิทธิ์ © 2014 | บริษัท ท๊อป เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด | บริษัท ท็อป เอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ป จำกัด

233/187 ซอย 11 หมู่ 5 หมู่บ้านนันทวัน ศรีนครินทร์ ถนนศรีนครินทร์ ตำบลบางเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร: 662-759-8140 โทรสาร: 662-759-8922 E-mail: info@top-engcorp.com