ท็อป เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น

ภารกิจเฉพาะเครื่อง UAV ของเรา:

- งานป้องกันภัยและกรณีฉุกเฉิน

- งานตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐาน

- งานบังคับใช้กฏหมาย

- งานทางทหาร

- งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

- งานด้านการเกษตร

- งานด้านอสังหาริมทรัพย์

- งานด้านการผลิตภาพยนตร์

 

ผลงานและผลิตภัณฑ์ของเรา คลิปวีดีโอ - ประมวลภาพถ่าย
ในหน้าเพจนี้ได้รวบรวมคลิปวีดีโอและภาพถ่ายของผลิตภัณฑ์ เครื่องอากาศยานไร้คนขับรุ่นต่างๆ ที่ทางบริษัท ท๊อป เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ บริษัท ท๊อป เอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ป จำกัด ได้ทำการออกแบบศึกษาวิจัยและพัฒนาตามลำดับจนถึงรุ่น FALCON-V VTOL UAV ที่เป็นอากาศยานไร้คนขับขึ้นลงทางดิ่งได้ เพื่อแสดงข้อมูลในรายละเอียดและบันทึกไว้ ณ ที่นี้เพื่อใช้อ้างอิงต่อไป

 


 
 

Falcon-V VTOL UAV

คลิปวีดีโอด้านล่างเป็นการทดสอบการขึ้นบินครั้งแรก (TAKE-OFF, LANDING และ AIR LIFTING) ของเครื่องรุ่น FALCON-V เครื่องปีกตรึงแบบขึ้นลงทางดิ่ง  Fixed Wing VTOL (Vertical Take Off and Landing Aircraft) เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2558

Free web counters

สงวนลิขสิทธิ์ © 2014 | บริษัท ท๊อป เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด | บริษัท ท็อป เอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ป จำกัด

233/187 ซอย 11 หมู่ 5 หมู่บ้านนันทวัน ศรีนครินทร์ ถนนศรีนครินทร์ ตำบลบางเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร: 662-759-8140 โทรสาร: 662-759-8922 E-mail: info@top-engcorp.com