ท็อป เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น

ภารกิจเฉพาะเครื่อง UAV ของเรา:

- งานป้องกันภัยและกรณีฉุกเฉิน

- งานตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐาน

- งานบังคับใช้กฏหมาย

- งานทางทหาร

- งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

- งานด้านการเกษตร

- งานด้านอสังหาริมทรัพย์

- งานด้านการผลิตภาพยนตร์

 

ท็อป เอ็นจิเนียริ่ง เป็นบริษัทที่มีเจ้าของเป็นกลุ่มบุคคลที่มีความรู้เชี่ยวชาญในการออกแบบ การพัฒนาและการผลิตเครื่องอากาศยานไร้คนขับ ทำการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับอากาศยานไร้คนขับ (unmanned aerial vehicles หรือ UAV) อย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งออกเป็น 2 บริษัทคือ บริษัท ท็อป เอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ป จำกัด เป็นโรงงานผลิต ออกแบบ และวิจัย เครื่องบิน UAV ทั้งระบบหลักและระบบรอง ในหลายๆ แพลตฟอร์มของเครื่อง UAV และการผลิตเฉพาะส่วนลำตัวเครื่อง โดยมี บริษัท ท๊อป เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด รับผิดชอบทางด้านการตลาดและการเงินทั้งหมดเพื่อให้ผลงานของเราเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีเยี่ยมและมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบันมากที่สุด เรามีขีดความสามารถครบวงจรทั้งหมด ในการออกแบบ การวิจัยพัฒนาค้นหาเทคโนโลยีและทำการผลิตลำตัวเครื่อง (airframes) ตลอดจนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และโปรแกรมควบคุมฯ

เราเชื่อว่า ด้วยการทุ่มเทความตั้งใจในทุกขั้นตอนของกระบวนการ เริ่มตั้งแต่แนวความคิดจนถึงเสร็จสิ้นการผลิต เราจะสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่ดีเยี่ยมในราคาที่ยุติธรรม ท็อป เอ็นจิเนียริ่ง เป็นผู้ผลิตอุปกรณ์และส่วนประกอบเองเกือบทั้งหมด เราดูแลในรายละเอียดที่เล็กที่สุดของการออกแบบ และเอาใจใส่คุณภาพสูงสุดในการผลิต เรามุ่งมั่นที่จะควบคุมและเลือกสรรวัสดุที่ดีที่สุดสำหรับการผลิตผลงานของเราเสมอ

FUVEC - By Panupong Khoomcin | YouTube

 

FUVEC Take off & landing on Moving Platform - By Panupong Khoomcin | YouTube

 

FUVEC Test Flight on  24 Jan 2017 - By Panupong Khoomcin | YouTube

ภารกิจของเราคือ ออกแบบและวิจัยพัฒนาเพื่อนำมาผลิตลำตัวเครื่อง UAV ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

 

ตัวอย่างของภาพแผนที่ภูมิประเทศ 3 มิติที่สร้างจากภาพถ่ายทางอากาศจากเครื่อง Falcon-V VTOL UAV ของเรา

Free web counters

สงวนลิขสิทธิ์ © 2014 | บริษัท ท๊อป เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด | บริษัท ท็อป เอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ป จำกัด

233/187 ซอย 11 หมู่ 5 หมู่บ้านนันทวัน ศรีนครินทร์ ถนนศรีนครินทร์ ตำบลบางเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร: 662-759-8140 โทรสาร: 662-759-8922 E-mail: info@top-engcorp.com