ท็อป เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น

ภารกิจเฉพาะเครื่อง UAV ของเรา:

- งานป้องกันภัยและกรณีฉุกเฉิน

- งานตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐาน

- งานบังคับใช้กฏหมาย

- งานทางทหาร

- งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

- งานด้านการเกษตร

- งานด้านอสังหาริมทรัพย์

- งานด้านการผลิตภาพยนตร์

 

 

เครื่องอากาศยานไร้นักบินปีกนิ่ง ขึ้น-ลงทางดิ่ง (FUVEC)

เครื่องอากาศยานไร้นักบินปีกนิ่ง ขึ้น-ลงทางดิ่ง (FUVEC)

โครงการวิจัย “อากาศยานไร้นักบินปีกนิ่ง ขึ้น-ลงทางดิ่ง (FUVEC)” ระหว่าง กองทัพเรือ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) บริษัท ท๊อป เอ็นยิเนียริ่ง กรุ๊ป (เริ่มเมื่อ 17 พ.ค. 2559) เพื่อลาดตระเวนสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยต่าง ๆ แทนการใช้เครื่องบินจริง บินได้ไกลประมาณ 200 กม. ลงจอดบนเรือได้

โครงการวิจัยและพัฒนาอากาศยานไร้นักบินปีกนิ่งขึ้นลงทางดิ่ง (FUVEC) นั้น เป็นการร่วมมือระหว่าง DTI, สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ และบริษัท ท็อป เอ็นยีเนียริ่ง กรุ๊ป จำกัด โดยความเป็นมาของโครงการนั้น เกิดจากการที่บริษัท ท็อป เอ็นยีเนียริ่ง กรุ๊ป จำกัด (บริษัท ท๊อป เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด) ได้นำเสนอข้อมูลอากาศยานไร้นักบินปีกนิ่งขึ้น-ลงทางดิ่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกองทัพเรือได้แก่ หน่วยฝ่ายอำนวยการ (กรมยุทธการทหารเรือ) หน่วยผู้ใช้งาน (กองเรือยุทธการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ทัพเรือภาคที่ 1 ทัพเรือภาคที่ 2 ทัพเรือภาคที่ 3 กองการบินทหารเรือ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง) หน่วยเทคนิคที่เกี่ยวข้อง (กรมอู่ทหารเรือ กรมอิเล็กทรอนิกส์ กรมสรรพาวุธทหารเรือ)

ซึ่งจากคุณลักษณะดังกล่าวสามารถนำมาใช้งานกับภารกิจของกองทัพเรือได้อย่างหลากหลายและมีความสอดคล้องกับนโยบายของกองทัพเรือในการนำอากาศยานไร้นักบินไปใช้งาน จึงเสนอเป็นโครงการวิจัยร่วมระหว่างกองทัพเรือ, DTI และบริษัท ท็อป เอ็นยีเนียริ่ง กรุ๊ป จำกัด (บริษัท ท๊อป เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด) โดยกำหนดความต้องการใช้งานของกองทัพเรือ 3 ภารกิจ ดังนี้

ภารกิจที่ 1 ใช้สำหรับการปฏิบัติภารกิจลาดตระเวน ตรวจการณ์ การพิสูจน์ทราบฝ่าย และชี้เป้าในระยะพ้นของฟ้าในพื้นที่ปฏิบัติการของกองทัพเรือ รวมทั้งเฝ้าตรวจการทำผิดทางทะเลต่าง ๆ การค้ามนุษย์ น้ำมันเถื่อน เป็นต้น ในระยะทางน้อยกว่า 100 กิโลเมตร

ภารกิจที่ 2 สำรวจคราบน้ำมันในทะเล ที่ระยะน้อยกว่า 300 กิโลเมตร

ภารกิจที่ 3 การทำแผนที่ภูมิประเทศแสดงขั้นความสูง (Mapping terrain)

โดยผลผลิตของโครงการจะได้ต้นแบบอากาศยานไร้นักบินปีกนิ่งขึ้น-ลงทางดิ่ง (FUVEC - Fixed Wing Unmanned Aerial Vehicle with VTOL Enabled Capability FUVEC Maritime) ประกอบด้วยโครงสร้างอย่างน้อย 4 ลำ ระบบควบคุมอัตโนมัติ 4 ชุด ระบบขึ้นลงเรือ 2 ชุด ระบบควบคุมภาคพื้นดิน 2 ชุด อุปกรณ์ถ่ายภาพ 1 ชุด และระบบรับส่งข้อมูลแบบดิจิตอลที่มีคุณลักษณะดังนี้

- รัศมีปฏิบัติการแบบ Real time ระยะ 100 กิโลเมตร

- ตรวจการณ์พื้นที่รัศมี 150 กิโลเมตร การตรวจการณ์นอกรัศมีปฏิบัติการแบบ Real Time เป็นการบินอัตโนมัติโดยกำหนด Way point บันทึกภาพไว้บนตัวยาน (Silent Mode)

- ระยะเวลาปฏิบัติการอย่างน้อย 4 ชั่วโมง

- ความเร็วเดินทาง 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

- ทนความแรงของคลื่นลมได้ที่ระดับ 3 (Sea State 3) ความสูงของคลื่น 0.5 - 1.25 เมตร ความเร็วลม 7 - 10 น็อต (12.96-18.52 กิโลเมตรต่อชั่วโมง)

-สามารถขึ้นลงทางดิ่งแบบกึ่งอัตโนมัติบนดาดฟ้าเรือตั้งแต่เรือชุด ตกป. ขึ้นไปที่มีพื้นที่ท้ายเรือสำหรับการขึ้นลง 5x5 ตารางเมตร

 

คลิปความก้าวหน้าของโครงการจาก Youtube

สาธิตอากาศยานไร้คนขับ FUVEC ให้แก่รองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
อู่ราชนาวีมหิดล 6 มี.ค. 2560 - คลิปภาพจาก Youtube | Panupong Khoomcin

โครงการวิจัยและพัฒนาอากาศยานไร้นักบินปีกนิ่งขึ้น-ลงทางดิ่ง FUVEC ทดสอบการติดตามเป้าหมาย

และส่งภาพเข้าสู่ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ 14 กรกฎาคม 2560 - คลิปภาพจาก Youtube | Panupong Khoomcin

โครงการวิจัยและพัฒนาอากาศยานไร้คนขับแบบขึ้นลงทางดิ่ง FUVEC ประสบความสำเร็จในการขึ้น-ลงจาก ร.ล.อ่างทอง

ที่เดินเรืออยู่ในทะเล ในวันที่ 14 ก.ค. 2560 - คลิปภาพจาก Youtube | Panupong Khoomcin

โครงการวิจัยและพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ FUVEC โดยสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ
ทำการทดสอบการบิน การตรวจการณ์ และการติดตามเป้าหมาย ณ สนามฝึกหาดยาว

ในวันที่ 12 ก.ค.2560 - คลิปภาพจาก Youtube | Panupong Khoomcin

การทดสอบอากาศยานไร้คนขับ FUVEC ในการบินและการติดตามเป้าหมาย ณ พื้นที่ยกพลขึ้นบกหาดยาว

11 ก.ค. 2560 - คลิปภาพจาก Youtube | Panupong Khoomcin

 

สวพ.ทร. ทดสอบอากาศยานไร้คนขับ FUVEC สามารถขึ้นและลงจากพิกัดที่เคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาเป็นผลสำเร็จ

เมื่อ 12 พ.ค. 2560 - คลิปภาพจาก Youtube | Panupong Khoomcin

 

การทดสอบนำอากาศยานไร้คนขับแบบ FUVEC ขึ้นและลงด้วยระบบอัตโนมัติ (Auto Pilot) โครงการวิจัยและพัฒนา

ระหว่าง สทป, สวพ.ทร. และ Top Engineering 24 ม.ค. 2560 - คลิปภาพจาก Youtube | Panupong Khoomcin

 

รายการคิดเพื่อชาติทางสถานีโทรทัศน์ TNN2 (True visions 784)

ตอน UAV กับความพอเพียงเพื่อความมั่นคง เผยแพร่เมื่อ วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2560
พิธีกร : พลโทสุรสิทธิ์ ถนัดทาง -แขกรับเชิญ : คุณกรณรงค์ ถึงฝั่ง (กรรมการ บริษัท ท็อบ เอ็นจิเนียริ่ง)
 

Downlod: อุตสาหกรรมสาร ฉบับเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2560

Free web counters

สงวนลิขสิทธิ์ © 2014 | บริษัท ท๊อป เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด | บริษัท ท็อป เอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ป จำกัด

233/187 ซอย 11 หมู่ 5 หมู่บ้านนันทวัน ศรีนครินทร์ ถนนศรีนครินทร์ ตำบลบางเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร: 662-759-8140 โทรสาร: 662-759-8922 E-mail: info@top-engcorp.com