ท็อป เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น

ภารกิจเฉพาะเครื่อง UAV ของเรา:

- งานป้องกันภัยและกรณีฉุกเฉิน

- งานตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐาน

- งานบังคับใช้กฏหมาย

- งานทางทหาร

- งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

- งานด้านการเกษตร

- งานด้านอสังหาริมทรัพย์

- งานด้านการผลิตภาพยนตร์

 

เครื่องอากาศยานไร้คนขับแบบขึ้นลงทางดิ่ง VTOL UAV

FALCON-V VTOL UAV | Pigeon-V VTOL | Brochures

โครงการวิจัยและพัฒนาอากาศยานไร้คนขับแบบขึ้นลงทางดิ่ง FUVEC

FALCON-V   Fixed Wing VTOL (Vertical Take Off and Landing) UAV (Unmanned Aerial Vehicle) Aircraft

เครื่องอากาศยานไร้คนขับแบบขึ้นลงทางดิ่ง รุ่น Falcon-V

เครื่องบินไร้คนขับ (UAV) รุ่น Falcon.V จึงถูกออกแบบโดย รวมวัตถุประสงค์ทุกด้าน ของความต้องการการใช้อากาศยานไร้คนขับ ดังกล่าวข้างต้น คือ

• Falcon-V สามารถขึ้นและลงได้ในพื้นที่จำกัดเช่นในป่าที่มีพื้นที่เพียง 10 ×10 เมตร หรือจากดาดฟ้าในเรือที่อยู่ในทะเล ทำให้เพิ่มศักยภาพ ในการปฏิบัติภารกิจได้ ในพื้นที่ต่างๆ ได้สะดวกขึ้น และทำให้การขึ้นลงกลางคืน ในการปฏิบัติภารกิจต่างๆ เป็นไปได้อย่างสะดวกและปลอดภัยกับอากาศยาน

• Falcon-V สามารถปฏิบัติภารกิจการบินแบบอัตโนมัติ ตั้งแต่บินขึ้นจนถึงลงจอด โดยไม่ต้องการนักบินที่มีประสบการณ์สูง เช่น เครื่องบินปีกนิ่งทั่วไป

• Falcon-V สามารถบินได้ระยะไกลที่สามารถบังคับอย่างน้อย 50 กม. มีระยะเดินทางสูงสุด 200 กม.

• Falcon-V สามารถปฏิบัติภารกิจในอากาศได้สูงสุด 2 ชม. หรือ 120 นาที โดยระบบแบตเตอรี่ และ 3 - 4 ชม. สำหรับระบบ Hydrogen Fuel Cell

• Falcon-V สามารถทำความเร็วสูงสุด 130 กม/ ชม.

• Falcon-V สามารถทำความเร็วต่ำสุด 45 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

• Falcon-V สามารถบินได้สูงสุด 4,000 เมตร

• Falcon-V สามารถปฎิบัติภารกิจได้ดังนี้

- งานสำรวจทางอากาศทั้งกลางวันและกลางคืน โดยสามารถควบคุมกล้องจากภาคพื้นดินแบบ Real Time

- งานถ่ายภาพทางอากาศและทำแผนที่ทางอากาศโดยสามารถถ่ายภาพได้พื้นที่ประมาณ 20 ตารางกิโลเมตรหรือ 10,000ไร่ ต่อการบิน 1ครั้งที่ใช้เวลาน้อยกว่า 2 ชั่วโมง และนำภาพมา ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ภาคพื้นดิน ได้ภาพถ่ายทันสมัย แสดงผลลงในโปรแกรม Google Map, Google Earth หรือภาพถ่ายปรกติที่สะดวกในการใช้งาน และสร้างภาพสามมิติจากภาพถ่ายทางอากาศระนาบเดียวในการถ่ายชุดเดียวกัน เพื่อประโยชน์ทางยุทธวิถีหรือเพื่อประเมินสภาพภูมิประเทศต่างๆ ตลอดทั้งการคำนวณพื้นที่ และปริมาณของวัตถุภาคพื้นดินจากภาพถ่ายทางอากาศนี้ด้วย

แต่อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัท TOP Engineering คงต้องการสนับสนุนจากเหล่าทัพและหน่วยงานต่างๆ เพื่อทดสอบจุดบกพร่อง ความต้องการเพิ่มเติมพิเศษ เพื่อพัฒนาให้บรรลุความต้องการต่างๆต่อไป ตลอดทั้งการพัฒนาให้มีสมรรถนะสูงขึ้น ต่อไปในอนาคต

 

เหมาะสำหรับการนำไปประยุกต์ใช้ในภารกิจ ดังนี้

• งานบินสำรวจ บินตรวจการณ์ บินเฝ้าระวัง และการลาดตระเวนภายในเขต

• งานบินตรวจสอบการรั่วไหลของ สารเคมีหรือรังสี

• งานบินเพื่อถ่ายทอดสัญญาณสื่อสาร

• งานบินเพื่อตรวจวัดสภาพอากาศและการทดสอบอุตุนิยมอื่น ๆ

• งานบินถ่ายภาพเพื่อทำแผนที่ทางอากาศ

• งานบินตรวจสอบการกัดเซาะของชายฝั่งและด้านสิ่งแวดล้อม

• งานบินเพื่อการเกษตร การทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และการจัดการด้านประมง

• งานบินตรวจสอบและประเมินความเสียหายจากเหตุไฟไหม้

• งานบินรักษาความปลอดภัยแนวชายแดน เขตท่าเรือ และแม่น้ำลำคลอง

• งานบินอารักขาขบวนยานพาหนะและการป้องกันฝูงชน

• งานบินพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสัตว์ป่า

• งานบินตรวจสอบท่อส่งก๊าซ/น้ำมัน และงานตรวจสอบสายไฟฟ้าแรงสูง

• งานบินสังเกตการดับไฟ และงานตรวจสอบคลื่นความร้อนด้วยอินฟราเรด

• งานบินที่ระดับความสูงมากและต้องมีความคงทนสูง (HALE)

• งานบินเพื่อการค้นหาและกู้ภัย

 

ระบบควบคุมและสั่งการ

ใช้งานง่ายและมีปุ่มการทำงานสะดวก มีลักษณะการใช้งาน (แพลตฟอร์ม) เหมือนกับระบบควบคุมเครื่องอากาศยานไร้คนขับ (UAV) ที่ใช้งานทั่วไปตามาตรฐานสากล

 

สถานีควบคุมภาคพื้นดิน

โปรแกรม (ซอฟแวร์) ระบบควบคุมเครื่องที่มีหลายความสามารถและมีประสิทธิภาพสูงของ FALCON-V VTOL UAV พัฒนาขึ้นเพื่อให้ใช้งานง่ายด้วยหลักการ easy-to-use operator interface เชื่อมโยงระหว่างผู้ใช้งานกับระบบได้ครบตามความต้องการ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงทุกข้อมูลที่สำคัญได้ทันทีผ่านชุดเวิร์กสเตชันควบคุมภาคพื้นดิน (ground control workstation) เพื่อแสดงให้ทราบตำแหน่งของ UAV ที่เป็นข้อมูลสถานะในเวลาจริงบนหน้าจอได้ตลอดเวลา พร้อมระบบบันทึกการบินแบบอัตโนมัติสามารถนำภาพย้อนกลับ (Replay) มาดูได้ตลอดเวลา มีระบบนำร่องอัตโนมัติในการขึ้นลงและการบินตามเส้นทางที่กำหนด รวมถึงการบินกลับฐานโดยอัตโนมัติกรณีที่เกิดเหตุการสื่อสารขัดข้องหรือระดับเชื้อเพลิงเหลือน้อย

สถานีควบคุมภาคพื้นดินมีความยืดหยุ่นในการติดตั้งเครื่องและโปรแกรมใช้งานประเภทต่างๆ ขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละภารกิจและความต้องการของแต่ละผู้ใช้งาน - ดังนั้น เครื่องอากาศยานไร้คนขับ FALCON-V VTOL UAV สามารถที่จะปรับแต่งอุปกรณ์จากระบบมาตรฐานไปเป็นระบบขนาดใหญ่ได้อย่างสะดวก ด้วยการออกแบบให้รองรับการสับเปลี่ยนการติดตั้งอุปกรณ์ทุกชนิดสำหรับ UAV และมีชุดสถานีควบคุมภาคพื้นดินแบบเคลื่อนที่ได้ สะดวกในการขนย้ายและใช้งานภายในรถยนต์หรือบนเรือยนต์ได้

 

 

คุณสมบัติหลักของอากาศยานไร้คนขับรุ่น Falcon-V :

• ความคล่องตัวสูง: เครื่องรุ่น Falcon-V สามารถนำเครื่องขึ้นลงในพื้นที่จำกัดได้เป็นอย่างดี ซึ่งหมายความว่า เครื่องสามารถนำขึ้นอากาศในแนวตั้งได้เกือบทุกพื้นที่ สามารถทำการบินระดับต่ำ และชะลอความเร็วให้ช้าจนกระทั่งหยุดลอยนิ่งอยู่กับที่ได้ในพื้นที่ขนาดเล็ก หรือสามารถทำการบินด้วยความเร็วสูงสำหรับจุดหมายระยะไกลเหมือนเครื่องบินปีกตรึง (Fixed wing) ทั่วไป

• ประสิทธิภาพสูง: สามารถทำการบินต่อเนื่องต่อหนึ่งเที่ยวบินกว่า 5 ชั่วโมง ด้วยระยะปฏิบัติการมากกว่า 300 กิโลเมตรจากฐานบิน กับความเร็วเดินทางประมาณ 100 - 120 กิโลเมตร/ชั่วโมง และยังมีความสามารถรองรับการบรรทุกอุปกรณ์พิเศษอีก 5 กิโลกรัม

• อุปกรณ์ถ่ายทอดภาพ: อุปกรณ์ออฟทรอนิกส์ความละเอียดสูงสำหรับ กลางวัน/กลางคืน ติดตั้งกับชุด Gimbal OTUS L205 ที่สามารถซูมขยายภาพได้ 200 เท่าพร้อมกับมีระบบอินฟาเรด (IR) และกล้องมองด้านล่าง ด้านหน้า ด้านข้างและมองด้านหลังแยกต่างหากเพื่อการรับรู้สถานการณ์ขณะทำการบิน

• เครื่องรุ่น Falcon-V มีช่องสำหรับใส่ของหรือติดตั้งอุปกรณ์พิเศษแบบแยกส่วน เพื่อสนับสนุนภารกิจได้หลายอย่าง รวมทั้งการบินลาดตระเวน บินเฝ้าระวัง บินตรวจเส้นทาง การบินทำแผนที่ และการบินเพื่อขนส่งพัสดุสำคัญ เป็นต้น

คุณลักษณะ สมรรถนะและขีดความสามารถ อากาศยานบินไร้คนขับ

 

รุ่นปีก 3 เมตร

รุ่นปีก 4.5 เมตร

ขนาด

 

 

ความกว้างปีก

300 เซนติเมตร

450 เซนติเมตร

ความยาว

195 เซนติเมตร

230 เซนติเมตร

พื้นที่ปีก

112 ตารางเดซิเมตร

154 ตารางเดซิเมตร

น้ำหนักเครื่องและน้ำหนักบรรทุก

 

 

น้ำหนักเครื่อง ตัวเปล่า

6 กิโลกรัม

6.5 กิโลกรัม

น้ำหนักบรรทุก

5 กิโลกรัม

5 กิโลกรัม

น้ำหนักยกขณะออกตัว

22 กิโลกรัม

22 กิโลกรัม

คุณลักษณะการบิน

 

 

ความเร็วปฏิบัติการ

90 กิโลเมตร/ชั่วโมง

70 กิโลเมตร/ชั่วโมง

ความเร็วสูงสุด

130 กิโลเมตร/ชั่วโมง

110 กิโลเมตร/ชั่วโมง

ความเร็วต่ำสุดลอยตัว

49 กิโลเมตร/ชั่วโมง

44 กิโลเมตร/ชั่วโมง

การนำเครื่องขึ้นและลง

ขึ้นลงทางดิ่ง
หรือ สนามทางวิ่ง

ขึ้นลงทางดิ่ง
หรือ สนามทางวิ่ง

เพดานบินสูงสุด

3000 เมตร

5000 เมตร

ระยะเวลาปฏิบัติการบิน

 

 

แบบเซลล์เชื้อเพลิง (Fuel cell)

220 นาที

220 นาที

แบบแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน (Li-Ion)

120 นาที

120 นาที

แบบน้ำมันเชื้อเพลิง

300 นาที

300 นาที

อุปกรณ์ถ่ายภาพ (เลือกใช้งาน)

• กล้องดิจิตอลความละเอียดสูง 1080p HD Video ขนาด 20 ล้านพิกเซล และระบบควบคุมปรับขยายภาพระยะไกล

• กล้องดิจิตอลความละเอียดสูง 1080p HD Video กำลังขยาย 36 เท่า

• กล้องถ่ายภาพความร้อนและอินฟาเรด (Thermal Infrared Camera)

• วงแหวนสำหรับยึดกล้องแบบ 2 หรือ 3 แกน

ระบบสื่อสารข้อมูล

• ระบบสื่อสารในย่านความถี่ 433 MHz พื้นสู่อากาศ (ทางเดียวสำหรับควบคุมการบิน) ระยะ 20 กิโลเมตร

• ระบบสื่อสารในย่านความถี่ 900 MHz พื้นสู่อากาศและอากาศสู่พื้น (สองทาง ระบบนำร่องอัตโนมัติและสื่อสารข้อมูล) ระยะ 60 กิโลเมตร

• ระบบสื่อสารในย่านความถี่ 1.2 GHz Video Link อากาศสู่พื้น (ทางเดียว) ระยะ 50 กิโลเมตร

อุปกรณ์มาตรฐาน

• ระบบนำร่องอัตโนมัติประสิทธิภาพสูง 32 Bit ARM Cortex พร้อมกับชุดเซอร์โว

• ชุดโมดูล Double GPS

• ชุดวัดความเร็วในการบิน

• เข็มทิศ

• ชุดควบคุมรับส่งข้อมูลกล้องถ่ายภาพ

• ระบบสื่อสาร รับ-ส่ง ข้อมูล

• ภาครับวิทยุชุดควบคุมระยะไกล

• แบตเตอรี่ Li-Ion สำหรับจ่ายไฟฟ้าให้กับเครื่องยนต์

• ชุดจ่ายและแปลงกระแสไฟฟ้า

สถานีควบคุมภาคพื้น

• ชุดสถานีควบคุมภาคพื้นออกแบบและผลิตโดยทีมงานของกลุ่มบริษัท TOP Engineering มีประสิทธิภาพสูงในการควบคุมการบิน การนำร่อง การปฏิบัติภารกิจ การกลับสู่ที่ตั้ง และส่งสัญญาณถ่ายทอดวิดีโอจากอุปกรณ์ถ่ายภาพ อีกทั้งยังสามารถพัฒนาเพิ่มเติมฟังก์ชั่นต่างๆ ตามความต้องการของผู้ใช้งานได้

• ชุดเสาอากาศกำลังส่งสูง และอุปกรณ์ประกอบที่จำเป็นอื่นๆ

PIGEON-V   Fixed Wing VTOL (Vertical Take Off and Landing) UAV (Unmanned Aerial Vehicle) Aircraft

เครื่องอากาศยานไร้คนขับแบบขึ้นลงทางดิ่ง รุ่น Pigeon-V

Pigeon-V VTOL เครื่องบินไร้คนขับ (UAV) รุ่น Pigeon-V ขนาดปีกกว้าง 1.80 เมตร น้ำหนักเบา ถูกออกแบบและพัฒนา เพื่อตอบสนองต่อความต้องการใช้ งานด้านอากาศยานไร้คนขับที่มีข้อกำหนดเฉพาะหรือในพื้นที่และความสูงที่ถูกจำกัด คือ

• Pigeon-V สามารถขึ้นและลงได้ในพื้นที่จำกัดเช่น ในป่าที่มีพื้นที่เพียง 5 × 5 เมตร หรือจากดาดฟ้า ของอาคารหรือบนเรือกลางทะเล ทำให้เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติ ภารกิจในพื้นที่ต่างๆ ได้สะดวกขึ้น และมีน้ำหนักเบากว่าอากาศยานไร้คนขับประเภทอื่นๆ จึงสะดวกและปลอดภัยในการใช้งาน

 • Pigeon-V สามารถปฏิบัติภารกิจการบินแบบอัตโนมัติ ตั้งแต่บินขึ้นจนถึงลงจอดโดย ไม่ต้องการนักบินที่มีประสบการณ์สูงเช่นเครื่องบินปีกนิ่งทั่วไป

• Pigeon-V สามารถบินได้ระยะไกลที่สามารถบังคับอย่างน้อย 20 กม.

• Pigeon-V สามารถปฏิบัติภารกิจในอากาศได้สูงสุด 60 นาที

• Pigeon-V สามารถทำความเร็วสูงสุด 80 กม/ ชม.

• Pigeon-V สามารถทำความเร็วต่ำสุด 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

• Pigeon-V สามารถบินได้สูงสุด 600 เมตร

Pigeon-V จึงเหมาะสำหรับการนำไปในการปฏิบัติภารกิจดังนี้

• งานบินสำรวจ บินตรวจการณ์ และการลาดตระเวนภายในเขตประมาณ 4.5 ตร.กม.

• งานบินตรวจสอบการรั่วไหลของ สารเคมีหรือรังสี

• งานบินเพื่อตรวจวัดสภาพอากาศและการทดสอบอุตุนิยมอื่น ๆ

• งานบินถ่ายภาพเพื่อทำแผนที่ทางอากาศ โดยเฉพาะภายในเขตเมือง

• งานบินตรวจสอบการกัดเซาะของชายฝั่งและด้านสิ่งแวดล้อม

• งานบินเพื่อการเกษตร การทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และการจัดการด้านประมง

• งานบินตรวจสอบและประเมินความเสียหายจากเหตุไฟไหม้

• งานบินรักษาความปลอดภัยแนวชายแดน เขตท่าเรือ และแม่น้ำลำคลอง

• งานบินอารักขาขบวนยานพาหนะและการป้องกันฝูงชน

• งานบินพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสัตว์ป่า

• งานบินเพื่อการค้นหาและกู้ภัย

 คุณลักษณะ สมรรถนะและขีดความสามารถ

ขนาด:

 

ความกว้างปีก:

1800 มิลลิเมตร

ความยาว ลำตัว:

650 มิลลิเมตร

ความกว้าง ลำตัว:

160 มิลลิเมตร

น้ำหนักเครื่องและน้ำหนักบรรทุก:

 

น้ำหนักเครื่อง ตัวเปล่า:

900 กรัม

น้ำหนักเครื่องรวมกล้องและอุปกรณ์:

4500 กรัม

น้ำหนักยกขณะออกตัว:

5000 กรัม

คุณลักษณะการบิน:

 

ความเร็วปฏิบัติการ:

50 กิโลเมตร/ชั่วโมง

ความเร็วสูงสุด:

80 กิโลเมตร/ชั่วโมง

ความเร็วต่ำสุดลอยตัว:

40 กิโลเมตร/ชั่วโมง

การนำเครื่องขึ้นและลง:

ขึ้นลงทางดิ่ง หรือ สนามทางวิ่ง

เพดานบินสูงสุด:

600 เมตร

ระยะเวลาปฏิบัติการบิน:

 

แบบแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน (Li-Ion)

60 นาที

  Brochures

Download PDF

Download PDF

Download PDF

 

โครงการวิจัยและพัฒนาอากาศยานไร้คนขับแบบขึ้นลงทางดิ่ง FUVEC

FALCON-V VTOL UAV | Pigeon-V VTOL | Brochures

Free web counters

สงวนลิขสิทธิ์ © 2014 | บริษัท ท๊อป เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด | บริษัท ท็อป เอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ป จำกัด

233/187 ซอย 11 หมู่ 5 หมู่บ้านนันทวัน ศรีนครินทร์ ถนนศรีนครินทร์ ตำบลบางเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร: 662-759-8140 โทรสาร: 662-759-8922 E-mail: info@top-engcorp.com