ท็อป เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น

ภารกิจเฉพาะเครื่อง UAV ของเรา:

- งานป้องกันภัยและกรณีฉุกเฉิน

- งานตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐาน

- งานบังคับใช้กฏหมาย

- งานทางทหาร

- งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

- งานด้านการเกษตร

- งานด้านอสังหาริมทรัพย์

- งานด้านการผลิตภาพยนตร์

 

งานบริการบางส่วนของกลุ่มบริษัท ท็อป เอ็นจิเนียริ่ง

ปัจจุบันระบบอากาศยานไร้คนขับหรือ Unmanned Aerial Vehicle (UAV) ถูกพัฒนานำใช้งานเชิงพาณิชย์มากขึ้น และทีมงานของเรามีความพร้อมสำหรับการรับงานบริการในเชิงพาณิชย์ นอกเหนือจากงานหลักในการวิจัยพัฒนาเครื่อง UAV เพื่อใช้ในภารกิจการลาดตระเวนทางการทหาร เช่น การกำหนดเป้าหมาย การบินสอดแนมหาข่าว การทำแผนที่ภูมิประเทศแบบสามมิติ การบินสำรวจแนวท่อส่งก๊าซ/น้ำมันหรือสายส่งไฟฟ้าแรงสูง และงานค้นหากู้ภัย เป็นต้น ปัจจุบันเครื่อง UAV ของเราได้รับการร้องขอสนับสนุนจากหน่วยราชการไปใช้งานเพิ่มขึ้นมาก รวมทั้งการเติบโตของความต้องการใช้งานในภาคเอกชนก็ได้มีเพิ่มมากขึ้นตามลำดับเช่นกัน ตัวอย่างเช่น การบินตรวจสอบและถ่ายภาพพื้นที่ในภาคการเกษตร การประมง และการชลประทาน ซึงเครื่องอากาศยานไร้คนขับหรือ UAV มักจะเป็นที่ต้องการก่อนเสมอสำหรับภารกิจที่เป็นอันตรายต่อเครื่องบินที่มีคนขับและมีค่าใช้จ่ายที่ประหยัดกว่า

เครื่องอากาศยานไร้คนขับหรือ UAV ของเรายินดีรับการว่าจ้างให้เช่าใช้งานสำหรับบริการด้านล่างนี้ และหากคุณมีภารกิจอื่นๆ นอกเหนืองานบริการด้านล่างนี้ คุณสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดกับเราได้ที่อีเมล์ info@top-engcorp.com และเรายินดีเสนอวิธีการด้วยราคาค่าบริการที่มีเหตุผลและเป็นธรรมสำหรับท่านมากที่สุด (บริการเช่าเครื่องอากาศยานไร้คนขับหมายถึง การใช้งานเครื่อง UAV พร้อมสถานีภาคพื้นดินและทีมผู้ควบคุมเครื่อง สรุปรายการการบินในรูปแบบ รูปถ่าย คลิปวีดีโอ รายงานข้อมูล หรือ แผนที่สามมิติ เป็นราคารายชั่วโมงหรือราคาเหมาเป็นงานแล้วแต่ภารกิจ)

งานบริการบางส่วนของกลุ่มบริษัท ท็อป เอ็นจิเนียริ่ง:

งานบินตรวจสอบสายไฟฟ้าแรงดันสูง
งานบินตรวจสอบสวนเกษตรกรรมหรือพื้นที่การทำประมง
งานบินถ่ายภาพทางทำแผนที่ด้วยกล้องความแม่นยำสูง อ้างอิงข้อมูลภูมิศาสตร์เพื่อการทำแผนที่และ DEM
งานบินเพื่อการทำแผนที่ปริมาตร Volumetric mapping
งานบินเพื่อตรวจวัดเก็บข้อมูล อุตุนิยม
งานบินเพื่อถ่ายภาพทางอากาศ
งานบินเพื่อให้ความช่วยเหลือทางอากาศ SAR
งานบินตรวจสอบใบกังหันลมผลิตไฟฟ้า เสาเทาเวอร์ ปล่องสูงของโรงงาน
งานบินรตรวจสอบอุบัติเหตุของยานพาหนะและสำรวจความเสียหาย
งานบินติดตามและตรวจสอบการไหลของกระแสน้ำ / การตรวจสอบอุทกภัย
งานบินการตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำมันลงทะเลและการบินติดตามตรวจสอบการเคลื่อนที่ของคราบน้ำมัน
งานบินเพื่อการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า
งานบิน อื่นๆ

ตัวอย่างแผนที่สามมิติ สภาพริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดสิงห์บุรี จัดทำจากภาพถ่ายทางอากาศของเครื่อง Falcon-V VTOL UAV ขึ้นบินถ่ายภาพเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2558

งานอื่นๆ ที่เหมาะสำหรับการนำ UAV ไปประยุกต์ใช้ในภารกิจ ดังนี้

งานบินสำรวจ บินตรวจการณ์ บินเฝ้าระวัง และการลาดตระเวนภายในเขต

งานบินตรวจสอบการรั่วไหลของ สารเคมีหรือรังสี

งานบินเพื่อถ่ายทอดสัญญาณสื่อสาร

งานบินเพื่อตรวจวัดสภาพอากาศและการทดสอบอุตุนิยมอื่น ๆ

งานบินถ่ายภาพเพื่อทำแผนที่ทางอากาศ

งานบินตรวจสอบการกัดเซาะของชายฝั่งและด้านสิ่งแวดล้อม

งานบินเพื่อการเกษตร การทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และการจัดการด้านประมง

งานบินตรวจสอบและประเมินความเสียหายจากเหตุไฟไหม้

งานบินรักษาความปลอดภัยแนวชายแดน เขตท่าเรือ และแม่น้ำลำคลอง

งานบินอารักขาขบวนยานพาหนะและการป้องกันฝูงชน

งานบินพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสัตว์ป่า

งานบินตรวจสอบท่อส่งก๊าซ/น้ำมัน และงานตรวจสอบสายไฟฟ้าแรงสูง

งานบินสังเกตการดับไฟ และงานตรวจสอบคลื่นความร้อนด้วยอินฟราเรด

งานบินที่ระดับความสูงมากและต้องมีความคงทนสูง (HALE)

งานบินเพื่อการค้นหาและกู้ภัย

 

 

คลิปภาพ - เครื่องบินไร้คนขับขึ้นลงทางดิ่ง UAV VTOL เป็นอากาศยานแบบปีกตรึง (Fixed wing) ได้รับการพัฒนาให้ขึ้นลงอัตโนมัติได้ทุกพื้นที่ โดยมีข้อดีกว่าอากาศยานปีกหมุนที่สามารถทำความเร็วเดินทางได้สูงกว่าถึง 120 กม./ชม พร้อมทั้งสามารถเลือกติดตั้งกล้องตรวจการณ์ (surveillance gimbal camera) หรือกล้องถ่ายระวางเพื่อทำแผนที่ทางอากาศได้ตามต้องการใช้งาน  เครื่องบิน UAV VTOL รุ่นนี้สามารถบินถ่ายภาพอัตโนมัติทำแผนที่ทางอากาศในพื้นที่ 20 ตารางกิโลเมตรได้ภายในเวลาเพียง 1 ชั่วโมง 45 นาที และนำออกแสดงเป็นภาพแผนที่กราฟิกสามมิติ 3D ตามตัวอย่างในคลิปภาพได้ทันที

 

Free web counters

สงวนลิขสิทธิ์ © 2014 | บริษัท ท๊อป เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด | บริษัท ท็อป เอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ป จำกัด 

233/187 ซอย 11 หมู่ 5 หมู่บ้านนันทวัน ศรีนครินทร์ ถนนศรีนครินทร์ ตำบลบางเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร: 662-759-8140 โทรสาร: 662-759-8922 E-mail: info@top-engcorp.com